Hot och våld/lågaffektivt bemötande - Durewall Institutet

Hot och våld/lågaffektivt bemötande - Durewall Institutet

Durewallmetoden är en konfliktdämpande, lågaffektiv, metod som bygger på en humanistisk inställning och ett etiskt förhållningssätt. Det innebär att både personalens och den utagerandes välbefinnande står i fokus. En person som är utagerande eller hotfull ska vi bemöta på ett sätt som minskar det utmanande beteendet samtidigt som vi skyddar både oss själva och personen i affekt.

Skicka mig information om Hot och våld/lågaffektivt bemötande - Durewall Institutet
Följ företag på