Om Vårdvisaren

Vårdvisaren är ett varumärke under SSIL. SSIL har närmare 30 års erfarenhet som Sveriges största mötesplats inom Vård- och Omsorg. Idag driver vi Placeringsservice för Socialtjänst och Kriminalvård, våra rikstäckande utbildningar och seminarium, vårt uppföljningsstöd Kvalitetsindex där vi årligen följer upp över 3000 placeringar på HVB-, LSS- och äldreboende, och genom Omtanke - branschens största nyhetssajt, nyhetsbrev och tidning med närmare 20 000 adresserade mottagare.

Men vi kan göra mer. Vi ser idag ett stort behov bland både kommunala och privata aktörer av att enklare och snabbare få överskådlig och tillförlitlig information om leverantörsalternativ inom vård- och omsorg, såsom exempelvis tolkar, handledare, labbtjänster och utrustning. Vårdvisaren är den självklara mötesplatsen för köpare och leverantörer av vård- och omsorgstjänster och -produkter. Vi vill skapa en samlad bild av det mest relevanta beslutsunderlaget vid inköp av samhällsviktiga tjänster – precis när du behöver det.