Utbildningar - Qvalidea AB

Utbildningar - Qvalidea AB

  • Hot och våld
  • Certifierad utbildare i strukturerad professionell riskbedömning:
  • Triage, screening för våld
  • PATRIARK (patriarkalt våld med hedern som motiv)
  • SARA (partnervåld)
  • Dokumentation och kvalitet
  • Genus och normkritik i socialt arbete
  • Ungdomskriminalitet och behandling
  • Föräldraskap med utmaningar

Skicka mig information om Utbildningar - Qvalidea AB