Konferenstolkning

Konferenstolkning

Vi tillsätter rätt tolkar för uppdraget och säkerställer att nödvändig tolkteknisk utrustning finns tillgänglig. Vid behov kan vi även hjälpa till med övriga arrangemang.

Skicka mig information om Konferenstolkning
Följ företag på