Placeringsuppföljning - SSIL

Placeringsuppföljning - SSIL

Vi på SSIL följer upp alla placeringsförfrågningar som passerar vår Placeringsservice. Vi genomför dagligen telefonintervjuer med ansvariga handläggare för att få veta mer om hur de använder och upplever Placeringsservice, men framförallt för att få veta hur det gick med deras placeringsbehov:

 • Vilken verksamhet fick placeringen (om inte, vad har hänt i ärendet)?
 • Vad avgjorde val av verksamhet?


Sökfunktion - Läs intervjuer som passar dig!

 • Du har möjlighet att läsa de uppföljningar som genomförts de senaste 12 månaderna.
 • Du kan sortera intervjuerna i datumordning eller på kommun (Vårdköpare)
 • Du kan göra en detaljerad sökning genom att ange geografiskt ursprung, kön och åldersintervall.
 • Nya intervjuer publiceras löpande.


Statistikfunktion – Lär dig mer om vad Vårdköparna efterfrågar

 • Du får tillgång till diagram som visar trender avseende de förfrågningar som förmedlas genom SSIL.
 • Hur fördelas förfrågningarna över tiden beroende på klientens ålder och kön?
 • Varifrån kommer förfrågningarna? Du kan jämföra mellan olika tidsperioder.
 • Hur ofta förekommer olika nyckelord i förfrågningarnas ärendebeskrivning?
 • Placeringsuppföljningarna uppdateras dagligen.

Skicka mig information om Placeringsuppföljning - SSIL

Andra produkter och tjänster - SSIL - För vård & omsorg