Gothia Kompetens AB

  • Utbildning

För en bättre dag på jobbet Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg.

Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling med böcker, konferenser, utbildningar och tidningar – för en bättre dag på jobbet.

Skicka mig information om Gothia Kompetens AB
Följ företag på