Psykologi, psykiatri

Gothia Kompetens erbjuder kunskap och verktyg för dig som möter personer med psykisk sjukdom, psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Förutom kliniska riktlinjer och evidensbaserade metoder finner du konkreta handböcker som är användbara i vardagen.

Skicka mig information om Psykologi, psykiatri
Följ företag på