idok - Nectar Systems AB

idok - Nectar Systems AB

Idok är ett lovordat modernt branschsystem som stödjer den verksamhet som bedrivs inom olika typer av HVB/LSS-hem och äldreomsorg. Idok är fullt anpassat enligt gällande riktlinjer för SoL, LSS och HSL oavsett om du dokumenterar inom BBIC, processorienterad IBIC med KSI eller ICF med KVÅ.

Skicka mig information om idok - Nectar Systems AB