idok tilläggsmoduler - Nectar Systems AB

idok tilläggsmoduler - Nectar Systems AB

Utöver grundmodulen idok finns det ett antal tilläggsfunktioner som tillval för olika kringfunktioner i verksamheten. Idag kan vi erbjuda följande moduler som tillval:

  • Individ- & Familjeomsorg
  • Avtal & Fakturering
  • Bedömningsverktyg/skattningar
  • Qvalidok för systematiskt kvalitetsarbete
  • Enkad för enkätundersökningar
  • Säljstöd – CRM

Skicka mig information om idok tilläggsmoduler - Nectar Systems AB