PsykologHuset Petersson AB

  • Konsulter
  • Utbildning

PsykologHuset Petersson AB är ett företag som arbetar med utveckling. Vi utvecklar individer, grupper och organisationer. Vi arbetar med psykoterapi, chefsutveckling, organisationsutveckling, personalhandledning, psykoterapihandledning och tillhandahåller utbildningar i handledning och ledarskap.

Vi har valt att ställa oss bakom det ställningstagande till "Evidence based practice" som gjorts av American Psychological Association (APA) och vi tillämpar dessa riktlinjer i vårt arbete.

Skicka mig information om PsykologHuset Petersson AB

Produkter och tjänster - PsykologHuset Petersson AB