Handledning - Psykologhuset Petersson AB

Handledning - Psykologhuset Petersson AB

  • Vi bedriver psykoterapihandledning på psykodynamisk grund med självpsykologisk, relationell inriktning.
  • Vi bedriver handledning i kognitiv- och relationell psykoterapi.
  • Vi bedriver handledning i affektfokuserad psykoterapi.
  • Vi bedriver olika typer av personalhandledning individuellt och i grupp inom offentlig och privat vård- och omsorgsverksamhet.
  • Vi bedriver olika typer av personalhandledning individuellt och i grupp inom psykiatrisk verksamhet och primärvård.

Skicka mig information om Handledning - Psykologhuset Petersson AB

Andra produkter och tjänster - PsykologHuset Petersson AB