Qvalidea AB

  • Konsulter
  • Utbildning

Qvalidea arbetar med personal- och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor via utbildning och verksamhetsstöd. Vi anordnar skräddarsydd utbildning och handledning utifrån ditt företags behov.

Uppdragsinriktning

Verksamhetsstöd, Utbildning och föreläsningar.

  • Konsultation i arbete med hot och våld på arbetsplatser.
  • Evidensbaserad riskbedömning för våld (Triage, HCR-20) samt hot om terrorbrott från enskilda individer (TRAP-18), partnervåld(SARA:SV, SARA V3) samt patriarkalt våld med hedern som motiv (PATRIARK).
  • Anbudsförfarande i offentlig upphandling.
  • Handledning i dokumentation och handhavande av personuppgifter.
  • Kvalitetsutveckling av verksamheter samt upprättande av kvalitetsledningssystem med anpassning till GDPR.

Egen utbildning

Akademisk utbildning inom socialt arbete, kriminologi, socialrätt, ledarskap m fl samt cert utbildare i riskbedömning.

Erfarenheter

Efter studier i socialt arbete och ledarskap har Åsa sedan 1996 arbetat med vård, bildning, stöd och service mot såväl unga som gamla. Arbetet hos Försäkringskassan lade en bra grund för kunskaper inom arbetsmiljö, hälsa och myndighetsutövning. Åsa har sedan dess haft olika chefsuppdrag inom Försvaret, Uppsala kommun och senare med verksamhetsledning hos privata vårdgivare där hon startat upp flertalet verksamheter och arbetat särskilt med kvalitetsfrågor. Det var under arbetet hos de privata vårdgivarna som intresset för att arbeta strukturerat med hot och våld föddes och universitetsstudierna kompletterades med kriminologi samt socialrätt. Under ledning av professor Henrik Belfrage har Åsas tidigare HVB-verksamhet varit först ut i landet med att arbeta med individuella riskbedömningar.

Skicka mig information om Qvalidea AB