Verksamhetsstöd - Qvalidea AB

Verksamhetsstöd - Qvalidea AB

  • Konsultation i arbete med hot och våld på arbetsplatser
  • Evidensbaserad riskbedömning för våld (Triage, HCR-20) samt hot om terrorbrott från enskilda individer (TRAP-18) i bl.a. skolmiljö, partnervåld(SARA:SV, SARA V3) samt patriarkalt våld med hedern som motiv (PATRIARK)
  • Anbudsförfarande i offentlig upphandling
  • Handledning i dokumentation och handhavande av personuppgifter
  • Kvalitetsutveckling av verksamheter samt upprättande av kvalitetsledningssystem med anpassning till GDPR

Skicka mig information om Verksamhetsstöd - Qvalidea AB