Automatiserade lösningar

Vi minskar tiden för administration till förmån för de äldre och personalen.

Exempel på driftsatta och automatiserade lösningar inom

Vård & Omsorg

• Automatiserad hantering av sjuklöner, LSS

• Automatiserad beställning av inkontinensskydd

Ekonomi, Personaladministration & Lön

• Automatiserad registrering av nya medarbetare i personal- och lönesystem • Automatiserad generering av anställningsavtal för nya medarbetare

• Automatiserad avregistrering av timanställda i personal- och lönesystem

• Automatiserad kontroll av tidrapportering för timanställda

• Automatiserad attestering och avvikelserapportering av arbetspass

• Automatiserad uppföljning av skillnaden mellan planerad och verklig arbetstid

• Automatisk kontering av inkommande fakturor

• Automatisk matchning av inkommande betalningar mot fakturor

”Vi märkte effekt redan från dag ett. En del av den negativa upplevelsen för cheferna har försvunnit. Det som blir kvar är det som kräver uppmärksamhet från dem och kanske annars hade dolt sig i den stora mängden. Vi hittar fel lättare nu.”

-Johan Rindeborg, administrativ chef på Tre Stiftelser

Skicka mig information om Automatiserade lösningar
Följ företag på

Andra produkter och tjänster - Bitoreq Care AB