Automatisk hantering av sjuklöner, LSS

Förenklad hantering av sjuklöner för både kommuner och vårdgivare.

Bitoreq har tagit fram en lösning för automatisk hantering av sjuklöner kopplade till Lagen om Stöd och Service, LSS. I denna lösning ingår en applikation som förenklar för både vårdgivare och kommun. För vårdgivaren blir det enklare att fylla i ansökan korrekt och att få med alla nödvändiga bilagor. Kontrollbeloppet beräknas per automatik enligt det regelverk och de kollektivavtal som finns, vilket gör att båda parter använder sig av samma belopp. Detta leder till att handläggaren slipper hantera rättningar av ansökningar. Dessutom får kommunen stöd för en smidig ärendehantering av alla ansökningar. Handläggningstiden har visat sig minska dramatiskt, för både vårdgivare och kommun, vilket skapar möjligheter att istället arbeta med mer värdeskapande arbetsuppgifter inom Vård & Omsorg.

Grundleverans

• Ger effektivt stöd till vårdgivarens ombud och kommunens handläggare

• Skapar kompletta och korrekta ansökningar

• Sparar mycket tid och pengar för både kommun och vårdgivare

• Innebär en smidig ärendehantering

• Beräknar kontrollbelopp per automatik, enligt regelverk och kollektivavtal

• Återkopplar beslut till vårdgivaren

• Ger en mer miljövänlig verksamhet i och med ett slopat pappersarbete

• Lösningen är GDPR-anpassad

Möjliga tillägg

• Automatisk integration mot hela verksamhetssystemet

• Integration mot ekonomisystemet för automatisk fakturering

” Arbetet har varit jättekul, jag blir stolt varje gång jag berättar om webbapplikationen. Jag hoppas att fler kommuner snappar upp det då det besparar mycket tid och pengar, samt miljö i papper och posthantering”

-Mikael Håkansson, myndighetschef Helsingborg

Skicka mig information om Automatisk hantering av sjuklöner, LSS
Följ företag på

Andra produkter och tjänster - Bitoreq Care AB