Bitoreq inom Socialtjänsten

Bitoreq inom Socialtjänsten

Automatiserad hantering av ekonomiskt bistånd och orosanmälan.

Vi på Bitoreq har en vision om att tillsammans med våra kunder bli bäst i Sverige på att ta tillvara digitaliseringens och automatiseringens möjligheter. Vår drivkraft är att snabbt kunna skapa värde, för både organisationer och individer, utan att behöva påverka befintliga system. Därför har vi tillsammans med våra kunder, inom både privat och offentlig sektor, tagit fram ett antal lösningar som effektiviserar och förenklar för såväl individer som för hela organisationer.

Nedan finner ni exempel på lösningar för hantering av ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd samt orosanmälan. Dessa nationellt uppmärksammade lösningar frigör tid som istället kan läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter. Vi tar ett helhetsgrepp där våra lösningar inkluderar ledarskap, teknik och juridik.

Ekonomiskt bistånd/ Försörjningsstöd

Bitoreq har tagit fram en automatiserad helhetslösning för hantering av ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd. Med hjälp av denna lösning granskas och kontrolleras den inkommande ansökan automatiskt och ett beslutsunderlag tas fram. Rättssäkerheten ökar, handläggningstiden minskar med upp till 80%, invånare får bättre stöd och lösningen sparar miljoner kronor åt våra kunder varje år! Lösningen kan arbeta mot alla befintliga system och är självklart GDPR anpassad. Läs gärna mer på vår hemsida.

Orosanmälan

Idag skickas många orosanmälningar in till kommunerna och det kan vara svårt att rent administrativt hinna med att följa lagen. Bitoreq har tagit fram en lösning som stöttar denna hantering, dvs som ser till att hanteringen sker i rätt prioritetsordning och inom rätt tidsrymd.

”Bitoreq levererade inte det vi bad om utan att först förstå behovet. På så sätt har lösningen hela tiden utvecklats längs med vägen. Jag har jobbat inom IT länge, men detta är en av de få gångerna där man verkligen har varit agila. Totalen blev bättre än alla hade tänkt!”

-Frédéric Rambaud, digital strateg på Strängnäs kommun

Skicka mig information om Bitoreq inom Socialtjänsten
Följ företag på

Andra produkter och tjänster - Bitoreq Care AB